Medicinski Uslovi (Disclaimer)

Izjava o Odricanju Odgovornosti

Pregledavanjem ove web stranice ili bilo čega što je dostupno na ili putem ove web stranice, prihvatate sve delove ove Izjave o Odricanju Odgovornosti. Ako se ne slažete sa Izricanjem Odricanja od Odgovornosti, stanite sada i ne pristupajte ili koristite ovu web stranicu.

ZUBARolog je onlajn sajt koji pruža informacije, kao i okvirne savete iz oblasti stomatologije. Ali ne pružamo usluge u vidu pregleda, postavljanja dijagnoze, određivanja tretmana, prepisivanja lekova, procene ili nege od strane stomatološkog osoblja. Zubarolog.rs je osmišljen radi pružanja potpore u donošenju stomatoloških odluka koje Vi sami donosite uz konsultaciju sa Vašim izabranim stomatologom ili drugim pružaocem oralne zdravstvene zaštite. Ove odluke su samo Vaše, mi ne možemo da donosimo bilo kakve odluke umesto Vas. Ono što možemo da uradimo je da Vam pružimo što više informacija vezano za započetu temu. Ovaj sajt ne predstavlja mesto za pružanje stomatološke zdravstvene zaštite u bilo kakvom obimu, već mesto informativnog i edukativnog karaktera. Molimo Vas da informacije na ovom sajtu koristite odgovorno.

Vi se predstavljate i garantajute da imate najmanje 18 godina i da ste zakonski i mentalno sposobni da sklopite ugovor koji se odnosi na uslove korišćenja što znači da ste pri čistoj svesti i nepomućenog rasuđivanja, da niste pod uticajem pretnje, prinude i zablude, da niste mentalno oboleli i/ili hendikepirani, da niste pod uticajem supstanci koje utiču na rasuđivanje kao što su alkohol, narkotici, medikamenti ili bilo kog dugog činioca koji može uticati na Vaše odlučivanje i rasuđivanje.

Internet sajt zubarolog.rs ne može i nije planiran kao zamena za mišljenje Vašeg odabranog stomatologa ili drugog pružaoca zdravstvene zaštite, u smislu fizičkog pregleda, tumačenja analiza, postavljanja dijagnoze i davanja terapije. Sve informacije koje dobijete na ovom sajtu ne mogu da zamene pregled, postavljanje dijagnoze i davanje terapije od strane Vašeg odabranog stomatologa ili drugog kvalifikovanog pružaoca zdravstvene zaštite. Informacije koje dobijete na ovom sajtu bi trebale da budu upotrebljenje posle kontakta i saveta sa Vašim odabranim stomatologom. Informacije koje dobijate na sajtu zubarolog.rs su pružene od strane stomatoloških profesionalaca, ali njihovim pružanjem se ne stvara odnos lekar-pacijent, i ne podrazumevaju direktno postavljanje dijagnoze, određivanje ili prepisivanje terapije.

Zubarolog.rs ne može da garantuje za ispravnost proizvoda i produkata spomenutih na ovom servisu, kao ni za ispravnost njihovog korišćenja. Mi predstavljamo informativno/edukativni sajt i sve odluke donešene u smislu korišćenja bilo kakvih preparata spomenutih na ovom sajtu su samo Vaše i mi ne možemo da odlučujemo umesto Vas. Naša usluga je u smislu predloga, edukacije i pružanja informacija, a ne pružanja stomatološke zdravstvene usluge, dijagnoze ili terapije u bilo kakvom obimu.

Potrudili smo se da sve informacije koje pružamo budu testirane na tačnost, međutim, ne dajemo garancije u vezi sa rezultatima koje ćete videti koristeći ove informacije. Mi se odričemo svake odgovornosti za slučajne ili posledične štete, i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koju je pretrpela bilo koja osoba kao rezultat korišćenja podataka koji su vam pruženi na ovom veb sajtu. Podaci na ovoj veb stranici daju se „onakvi kakvi jesu“ bez ikakvih izlaganja ili garancija, izričite ili podrazumevane, i samo u informativne svrhe. Sadržaj ovog web sajta nije stomatološka ni medicinska dijagnoza, lečenje, niti je zamenjen lekarskim savetom. Informacije na ovoj veb stranici nisu predviđene za dijagnozu, propisivanje ili lečenje bilo koje bolesti, stanja ili povrede. Pre primene bilo koje informacije koju Vam pružamo molimo Vas potražite savet od licenciranog stomatologa.

Lična Odgovornost

Potvrđujete da dobrovoljno učestvujete u korišćenju naše web stranice, i da ste lično odgovorni za Vaše izbore, postupke i rezultate, sada i u budućnosti. Prihvatate potpunu odgovornost za posledice Vaše upotrebe ili nekorišćenja bilo kakvih podataka pruženih na ili putem ove web stranice, i prihvatate da se služite vlastitom procenom i odlukama.